Experimentální organizační ekonomie: Kariérní růst, snaha a oportunismus

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2016
Řešitel: doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 771 530 Kč
Registrační číslo 26/2015
Číslo zakázky: IG309015