doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.

Projekty řešitele:

Kognitivní zkreslení a chyby v práci s informacemi a strategie jejich předcházení, oblast vzdělávání
2023 - 2026
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Behaviorální organizační politika: Experimenty v prosociálním politikaření
2022 - 2024
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Testování externí validity experimentů na nečestné chování
2018 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Experimentální organizační ekonomie: Kariérní růst, snaha a oportunismus
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Trivers-Willardova hypotéza a socioekonomické determinanty poměru pohlaví v regionech ČR; mezičasová realokace porodů v ČR
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)