doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.

Projekty řešitele:

Behaviorální organizační politika: Experimenty v prosociálním politikaření
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2022 - 2024

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Testování externí validity experimentů na nečestné chování
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2018 - 2021

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Experimentální organizační ekonomie: Kariérní růst, snaha a oportunismus
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Trivers-Willardova hypotéza a socioekonomické determinanty poměru pohlaví v regionech ČR; mezičasová realokace porodů v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)