Inovace, tržní struktura a růst produktivity

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: prof. Ing. Alena Zemplinerová, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 74 750 Kč
Registrační číslo F5/21/2010
Číslo zakázky: IG505040

Projekty řešitele