prof. Ing. Alena Zemplinerová, CSc.

Projekty řešitele:

Inovace, tržní struktura a růst produktivity
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)