prof. Ing. Alena Zemplinerová, CSc.

Projekty řešitele:

Inovace, tržní struktura a růst produktivity
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)