Institucionální předpoklady ekonomického rozvoje - vybrané aspekty

Věda a výzkum

Doba řešení: 21. července 2008 - 30. září 2009
Řešitel: Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 80 000 Kč
Registrační číslo 33/08
Číslo zakázky: IG505038