Vhodnost teorie racionální volby pro studium sociálních jevů a její alternativy - aplikace na ekonomii náboženství

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 55 380 Kč
Registrační číslo 18/2011
Číslo zakázky: IG505021

Projekty řešitele