Řešení sociálních problémů protitržními zásahy a jejich ekonomické dopady – vybrané případy

Věda a výzkum

Doba řešení: 16. července 2007 - 27. září 2008
Řešitel: Mgr. Ing. Václav Adamec
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 100 000 Kč
Registrační číslo 32/07
Číslo zakázky: IG505027

Projekty řešitele