Mgr. Ing. Václav Adamec

Projekty řešitele:

Řešení sociálních problémů protitržními zásahy a jejich ekonomické dopady – vybrané případy
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)