Když můžete nasměrovat své daně, zaplatíte víc? Tři komplementární studie

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2019 - 30. června 2022
Řešitel: doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 746 000 Kč
Registrační číslo 19-15943S
Číslo zakázky: GA506039

Projekty řešitele