doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.

Projekty řešitele:

Když můžete nasměrovat své daně, zaplatíte víc? Tři komplementární studie
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Individual Speculative Behavior under Acute Stress
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Individual Speculative Behavior under Acute Stress
2016
Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE - EI)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)