doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.

Projekty řešitele:

Když můžete nasměrovat své daně, zaplatíte víc? Tři komplementární studie
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2019 - 2022

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Individual Speculative Behavior under Acute Stress
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Individual Speculative Behavior under Acute Stress
CERGE
2016

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)