Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie

Řešené projekty

Tři experimenty o využití význačnosti pro udržitelné dodržování daňových předpisů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2023 - 2025

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Role sociálních preferencí v kooperativním chování
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2022 - 2025

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Organizace samostatných sekcí pro studenty FPH na konferenci 16th International Days of Statistics and Economics
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2023

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Vliv robotiky na zaměstnanost, produktivitu, nerovnost a podíl pracovníků na HDP Evropské unie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2024

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Podnikání a institucionální změna: případ rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku Československa
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2022 - 2024

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Evropská minimální mzda a spotřeba
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Organizace samostatných sekcí pro studenty FPH na konferenci 15th International Days of Statistics and Economics
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Efektivnost nástrojů APZ v období konjunktury a v období COVID krize, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané
MPSV
2021 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Organizace samostatných sekcí pro studenty FPH na konferenci 14th International Days of Statistics and Economics
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2021

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Organizace samostatných sekcí pro studenty FPH na konferenci 13th International Days of Statistics and Economics
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Organizace samostatných sekcí pro studenty FPH na konferenci 12th International Days of Statistics and Economics
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Labor Market Flexibility and Innovation: Determinant Labor Market in Czech and Indonesia
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Pořádání konference: 11th International Days of Statistics and Economics
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Analýza dopadu komunitních měn pro rozvoj lokálních podniků a lokální ekonomiky obecně
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Pořádání konference: 10th International Days of Statistics and Economics
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Pořádání konference: 9th International Days of Statistics and Economics
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a možnosti jejich dalšího rozvoje
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Racionalita českého spotřebitele
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Analýza běžného účtu platební bilance s ohledem na vliv cen ve vybraných zemích Evropské unie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Pořádání konference: 8th International Days of Statistics and Economics
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Vliv nepeněžních incentivů na nabídku práce a pracovní produktivitu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Signalizační chování na trhu práce
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Odhad a analýza strukturální nezaměstnanosti v ekonomikách střední a východní Evropy
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2013 - 2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Flexibilita trhu práce České republiky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Teorie a praxe měnového kurzu s ohledem na krizi 2008 a krize následné
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Trh práce a vzdělání
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Hodnocení systému vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku postavených na principu trojí zodpovědnosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Vývoj měnových kurzů ve státech střední Evropy po roce 1989
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Vzdělání jako informace - ekonomie informací na trhu práce
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Analýza efektivnosti investičních pobídek ve středoevropském prostoru Evropské unie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Asymetrická informace na trhu práce
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Cizinci na českém trhu práce
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Role finančních trhů při budování "green economy" - příležitosti a hrozby pro korporátní bankovnictví
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Analýza měnového kurzu a modely rovnovážného reálného měnového kurzu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Efektivnost českého kapitálového trhu a vybrané aspekty portfolio managementu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Migrace kvalifikované pracovní síly po vstupu České republiky do EU
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2007

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Vývoj ekonomie jako předmětu vysokoškolské výuky v českých zemích do roku 1948
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Společenská odpovědnost firem (CSR) jako součást podnikatelského prostředí. (Teoretická východiska a ekonomická realita)
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Metodologie hodnocení účinku strukturálních politik
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2007

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Odraz globalizace v obsahu a struktuře výuky vybraných předmětů MIE
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Vliv ekonomického prostředí ČR na podniky v procesu připojování k EU
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky před vstupem do EU - etické aspekty procesu připojování
IGA VŠE (IGA VŠE)
2002 - 2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Distanční studium mikroekonomie s využitím multimediálního učebního textu
FRVŠ
2001

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Aplikovaná mikroekonomie v podmínkách české ekonomiky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2000 - 2002

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Výzkum základních charakteristik mikroekonomického prostředí v ČR netradičními metodami počítačové simulace
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2000 - 2002

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Obsah předmětů ekonomické teorie vyučovaných na ekonomických fakultách ČR
FRVŠ

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Výuka předmětů ekonomické teorie na vysokých školách v ČR
FRVŠ

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)