Labor Market Flexibility and Innovation: Determinant Labor Market in Czech and Indonesia

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: Laurencia Safitri Krismadewi, MMBA
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo F3/36/2017
Číslo zakázky: IG307017

Projekty řešitele