Labor Market Flexibility and Innovation: Determinant Labor Market in Czech and Indonesia

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: Laurencia Safitri Krismadewi, MMBA
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 120 050 Kč
Registrační číslo F3/36/2017
Číslo zakázky: IG307017

Projekty řešitele