Laurencia Safitri Krismadewi, MMBA

Projekty řešitele:

Labor Market Flexibility and Innovation: Determinant Labor Market in Czech and Indonesia
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)