Odraz globalizace v obsahu a struktuře výuky vybraných předmětů MIE

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2004 - 30. září 2005
Řešitel: prof. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 90 000 Kč
Registrační číslo 13/04
Číslo zakázky: IG307034a

Projekty řešitele