prof. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D.

Projekty řešitele:

Odraz globalizace v obsahu a struktuře výuky vybraných předmětů MIE
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)