prof. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D.

Projekty řešitele:

Odraz globalizace v obsahu a struktuře výuky vybraných předmětů MIE
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)