Efektivnost nástrojů APZ v období konjunktury a v období COVID krize, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2021 - 31. prosince 2022
Řešitel: doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Celkový rozpočet: 800 000 Kč
Registrační číslo 70712
Číslo zakázky: GO307011

Projekty řešitele