Organizace samostatných sekcí pro studenty FPH na konferenci 14th International Days of Statistics and Economics

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2021
Řešitel: doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 220 040 Kč
Registrační číslo F3/64/2020
Číslo zakázky: IG307010
V rámci každoroční konference International Days of Statistics and Economics budou uskutečněny samostatné sekce pro studenty FPH VŠE v Praze (magisterského stupně či Ph.D.) v oblastech ekonomie, management a demografie. Přijaté příspěvky budou součástí sborníku konference 14th International Days of Statistics and Economics.

Projekty řešitele