Pořádání konference: 9th International Days of Statistics and Economics

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2015
Řešitel: doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 150 260 Kč
Registrační číslo 44/2015
Číslo zakázky: IG307025

Projekty řešitele