Pořádání konference: 11th International Days of Statistics and Economics

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2018
Řešitel: doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 99 670 Kč
Registrační číslo F3/92/2017
Číslo zakázky: IG307027

Projekty řešitele