Organizace samostatných sekcí pro studenty FPH na konferenci 13th International Days of Statistics and Economics

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 29. února 2020
Řešitel: doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 139 290 Kč
Registrační číslo F3/44/2019
Číslo zakázky: IG307019

Projekty řešitele