Pořádání konference: 10th International Days of Statistics and Economics

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 22. února 2017
Řešitel: doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 149 880 Kč
Registrační číslo 11/2016
Číslo zakázky: IG307016

Projekty řešitele