Organizace samostatných sekcí pro studenty FPH na konferenci 12th International Days of Statistics and Economics

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 28. února 2019
Řešitel: doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 180 000 Kč
Registrační číslo F3/74/2018
Číslo zakázky: IG307028

Projekty řešitele