Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 132 400 Kč
Registrační číslo MF/23/2011
Číslo zakázky: IG307051

Projekty řešitele