Organization of separate sections for FPH students at the 18th International Days of Statistics and Economics conference

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2024 - 28. února 2025
Řešitel: doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 115 740 CZK
Registrační číslo F3/61/2024
Číslo zakázky: IG307014
As part of the annual International Days of Statistics and Economics conference, separate sections will be held for students of the Faculty of Economics and Business Administration in Prague (master's degree or Ph.D.) in the fields of economics and management. Accepted contributions will be included in the proceedings of the 18th International Days of Statistics and Economics conference. As part of the conference, there will be a seminar for (all) students, during which students will be introduced to the statistical program RStudio or Python.

Projekty řešitele