Organizace samostatných sekcí pro studenty FPH na konferenci 15th International Days of Statistics and Economics

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2022
Řešitel: doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 115 740 Kč
Registrační číslo F3/57/2021
Číslo zakázky: IG307031
V rámci každoroční konference International Days of Statistics and Economics budou uskutečněny samostatné sekce pro studenty FPH VŠE v Praze (magisterského stupně či Ph.D.) v oblastech ekonomie, management a demografie. Přijaté příspěvky budou součástí sborníku konference 15th International Days of Statistics and Economics. méně

Projekty řešitele