Flexibilita trhu práce České republiky

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2013
Řešitel: doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 289 240 Kč
Registrační číslo MF/19/2012
Číslo zakázky: IG307042

Projekty řešitele