Cizinci na českém trhu práce

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 115 243 Kč
Registrační číslo MF/12/2010
Číslo zakázky: IG307030

Projekty řešitele