doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.

Projekty řešitele:

Organizace samostatných sekcí pro studenty FPH na konferenci 16th International Days of Statistics and Economics
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2023

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Organizace samostatných sekcí pro studenty FPH na konferenci 15th International Days of Statistics and Economics
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Efektivnost nástrojů APZ v období konjunktury a v období COVID krize, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané
MPSV
2021 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Organizace samostatných sekcí pro studenty FPH na konferenci 14th International Days of Statistics and Economics
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2021

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)