Teorie a praxe měnového kurzu s ohledem na krizi 2008 a krize následné

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2012
Řešitel: Ing. Petr Makovský
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 113 160 Kč
Registrační číslo F3/13/2012
Číslo zakázky: IG307022a