Analýza efektivnosti investičních pobídek ve středoevropském prostoru Evropské unie

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: Ing. Petr Makovský
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 90 940 Kč
Registrační číslo F3/16/2010
Číslo zakázky: IG307010x