Analýza běžného účtu platební bilance s ohledem na vliv cen ve vybraných zemích Evropské unie

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Petr Makovský
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 145 180 Kč
Registrační číslo F3/105/2014
Číslo zakázky: IG307034