Ing. Petr Makovský

Projekty řešitele:

Analýza běžného účtu platební bilance s ohledem na vliv cen ve vybraných zemích Evropské unie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Teorie a praxe měnového kurzu s ohledem na krizi 2008 a krize následné
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Vývoj měnových kurzů ve státech střední Evropy po roce 1989
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Analýza efektivnosti investičních pobídek ve středoevropském prostoru Evropské unie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)