Racionalita českého spotřebitele

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2015
Řešitel: Ing. Darya Korlyakova
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 186 940 Kč
Registrační číslo 41/2015
Číslo zakázky: IG307015

Projekty řešitele