Efektivnost českého kapitálového trhu a vybrané aspekty portfolio managementu

Doba řešení: 17. července 2006 - 30. září 2007
Řešitel: doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo 8/06
Číslo zakázky: IG307046