Efektivnost českého kapitálového trhu a vybrané aspekty portfolio managementu

Věda a výzkum

Doba řešení: 17. července 2006 - 30. září 2007
Řešitel: doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 60 000 Kč
Registrační číslo 8/06
Číslo zakázky: IG307046