Analýza měnového kurzu a modely rovnovážného reálného měnového kurzu

Doba řešení: 21. července 2008 - 30. září 2009
Řešitel: doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo 10/08
Číslo zakázky: IG3070x28