Analýza měnového kurzu a modely rovnovážného reálného měnového kurzu

Věda a výzkum

Doba řešení: 21. července 2008 - 30. září 2009
Řešitel: doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 105 000 Kč
Registrační číslo 10/08
Číslo zakázky: IG3070x28