Odhad a analýza strukturální nezaměstnanosti v ekonomikách střední a východní Evropy

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. února 2013 - 31. prosince 2014
Řešitel: doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 989 000 Kč
Registrační číslo 13-10809S
Číslo zakázky: GA307013y

Projekty řešitele