Odhad a analýza strukturální nezaměstnanosti v ekonomikách střední a východní Evropy

Doba řešení: 1. února 2013 - 31. prosince 2014
Řešitel: doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)
Agentura: Grantová agentura České republiky (GAČR)
Registrační číslo 13-10809S
Číslo zakázky: GA307013y