doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.

Projekty řešitele:

Odhad a analýza strukturální nezaměstnanosti v ekonomikách střední a východní Evropy
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2013 - 2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Analýza měnového kurzu a modely rovnovážného reálného měnového kurzu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Efektivnost českého kapitálového trhu a vybrané aspekty portfolio managementu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)