doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.

Projekty řešitele:

Odhad a analýza strukturální nezaměstnanosti v ekonomikách střední a východní Evropy
2013 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Analýza měnového kurzu a modely rovnovážného reálného měnového kurzu
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Efektivnost českého kapitálového trhu a vybrané aspekty portfolio managementu
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)