Interaktivní výukové prostředí mikroekonomie pro předměty 3MI102, 3MI101 a 3MI191

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. dubna 2014 - 30. listopadu 2014
Řešitel: doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: VŠE
program: IRS
výzva: IRS2014
Celkový rozpočet: 85 400 CZK
Registrační číslo IRS/F3/56/2014
Číslo zakázky: RP307044