doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc.

Projekty řešitele:

Interaktivní výukové prostředí mikroekonomie pro předměty 3MI102, 3MI101 a 3MI191
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Migrace kvalifikované pracovní síly po vstupu České republiky do EU
2006 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Distanční studium mikroekonomie s využitím multimediálního učebního textu
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Aplikovaná mikroekonomie v podmínkách české ekonomiky
2000 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)