doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc.

Projekty řešitele:

Migrace kvalifikované pracovní síly po vstupu České republiky do EU
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2007

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Distanční studium mikroekonomie s využitím multimediálního učebního textu
FRVŠ
2001

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Aplikovaná mikroekonomie v podmínkách české ekonomiky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2000 - 2002

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)