Migrace kvalifikované pracovní síly po vstupu České republiky do EU

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2006 - 31. prosince 2007
Řešitel: doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 637 000 Kč
Registrační číslo GA402/06/0249
Číslo zakázky: GA307016