Aplikovaná mikroekonomie v podmínkách české ekonomiky

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2000 - 31. prosince 2002
Řešitel: doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 640 000 Kč
Registrační číslo GA402/00/0447
Číslo zakázky: GA307020