Distanční studium mikroekonomie s využitím multimediálního učebního textu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2001 - 31. prosince 2001
Řešitel: doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Fond rozvoje vysokých škol
Celkový rozpočet: 122 000 Kč
Registrační číslo 1457-F5
Číslo zakázky: ÚD307011