Vzdělání jako informace - ekonomie informací na trhu práce

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: Ing. Mgr. Vítězslav Bican
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 110 860 Kč
Registrační číslo 12/2011x
Číslo zakázky: IG307021x