Asymetrická informace na trhu práce

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: Ing. Mgr. Vítězslav Bican
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 91 170 Kč
Registrační číslo F3/23/2010
Číslo zakázky: IG307020