Ing. Mgr. Vítězslav Bican

Projekty řešitele:

Signalizační chování na trhu práce
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Trh práce a vzdělání
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Vzdělání jako informace - ekonomie informací na trhu práce
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Asymetrická informace na trhu práce
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)