Podnikání a institucionální změna: případ rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku Československa

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2022 - 31. prosince 2024
Řešitel: doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 3 771 000 CZK
Registrační číslo 22-28539S
Číslo zakázky: GA307012

Projekty řešitele