Ekonomie a chování

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 257 600 Kč
Registrační číslo 5/2011x
Číslo zakázky: IG506011x