doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D.

Projekty řešitele:

Podnikání a institucionální změna: případ rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku Československa
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2022 - 2024

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Filosofické a ekonomické pojetí chování
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Ekonomie a chování
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Evoluční modelování
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)