doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D.

Projekty řešitele:

Podnikání a institucionální změna: případ rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku Československa
2022 - 2024
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Filosofické a ekonomické pojetí chování
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Ekonomie a chování
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Evoluční modelování
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)