Filosofické a ekonomické pojetí chování

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2012
Řešitel: doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 123 840 Kč
Registrační číslo F5/25/2012
Číslo zakázky: IG505022