Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie

Řešené projekty

Opatrnostní úspory a negativní přirozená úroková míra
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2024

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Regulace a konkurence na evropském mobilním trhu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2023

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Testování "hot hand" hypotézy na úrovni jednotlivců ve fotbale
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2023

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Kulturní zázemí, výsledky na trhu práce a výkon firem
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2022 - 2024

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Monetary Policy Consistency: Analysis of Taylor Rule With Time-Varying Parameters
Grantová soutěž IGA/A (IGA/A VŠE)
2022

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Barrova-Ricardova ekvivalence, experimentální přístup
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Reasons for colorectal cancer screening avoidance
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Vliv nových technologií na poptávku po zpravodajských médiích
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Faktory ovlivňující vznik chudoby, charakter a intenzita chudoby v ČR v komparaci s jinými zeměmi
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2023

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Heuristika reprezentativnosti při rozhodování sportovních fanoušků
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2021

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Inmates‘ perceptions, recidivism, and theories of crime
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Modigliani-Cohn hypothesis revisited, experimental approach
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Vývoj podílu mezd na HDP v konvergující ekonomice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Experimentální studie runů na banky v kontextu averze ke ztrátě
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

How much can monetary policy of a small open economy neighbouring large currency block be independent?
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Why do you trade? An experimental study
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Dopady hypotetického zavedení základního nepodmíněného příjmu v ČR: mikrosimulační modelování
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2019

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Empirické testování Hayek-Taylorova pravidla: Je možné cílovat negativní inflaci?
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Monetární politika a signály finančních krizí v malé otevřené ekonomice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Determinanty neúspěšnosti studentů bakalářského studia ve studiu základních kurzů ekonomie vyučovaných KEKE NF VŠE v Praze
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Vliv specifikace monetárního pravidla na velikost fiskálního multiplikátoru v modelu nové keynesovské ekonomie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Daně a jejich vliv na ekonomický růst
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Přirozená výnosová křivka a časová sladěnost vkladů a úvěrů v bankovním systému
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Teorie politicko-ekonomického cyklu: Nový pohled
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Using Experimental Macroeconomics to Examine Important Monetary Policy Issues
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Determinismus, path-dependence a měnová politika v postkeynesovské ekonomii.
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Hayekovo-Taylorovo pravidlo
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Metodologické úvahy o externí validitě experimentálních procedur
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Vybrané faktory chudoby, sociální, ekonomické a politické konsekvence a hospodářsko politická doporučení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Metodologické aspekty experimentální ekonomie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Přirozená úroková míra a finanční stabilita: Rakouský příspěvek k teorii optimálního měnově-politického pravidla
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Determinanty R&D
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Ekonomie luxusu (Economics of luxury)
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2014

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Měnová politika a přirozená úroková míra během finanční krize: Rakouský pohled
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Asset Markets with OLG
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Does Bank Regulation Guarantee Banking Sector Stability?
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Náklady podpory obnovitelných zdrojů energie
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2012

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Ekonomie a chování
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Obohacení teorie jednání o nová témata
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Analýza vlivu abecedního pořadí na výsledky jedinců: případ nižších stupňů vzdělání v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Efekt státní podpory na investiční chování firem v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Evoluční modelování
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Metodické uchopení pojmu nejistoty ekonomickou vědou
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Output Gap and the Current Economic Crisis: is the Potential Product Affected as well? Is the Financial Instability Hypothesis Relevant? (Czech Republic Case Study)
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Vztah ekonomie a politiky na příkladu Velké hospodářské krize v Německu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Ekonomická analýza dopadů přijetí EURa na ekonomické subjekty v ČR a doporučení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Regional mobility of labor force in EU
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2007

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Dopady globalizace na trhy práce ve vybraných oblastech světové ekonomiky a jejich reflexe v ekonomické teorii
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Vliv informačních technologií na trh práce v Evropě
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Vztah ekonomických teorií a hospodářské politiky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Možnosti reformy systémů penzijního a zdravotního pojištění na bázi osobních účtů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)